MENU
Aula_close Layer 1

Takster 2019

Takster for SFO fra 1. august 2019 

Pladstyper Takst kr.

0.-4. klasse heldags

1.646
0.-4. klasse eftermiddag inkl. ferier 1.360
0.-4. klasse morgen inkl. ferier 877

Taksten ændres pr. 1. august det år, hvor barnet begynder
i skole. Indtil 1. august betales børnehavetakst. 

Der opkræves 11 måneder om året; juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud, når mere end ét barn i husstanden, er indmeldt i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.