Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdier

                  Værdigrundlag – værdiregelsæt for Kibæk Skole

                                   Kibæk Skole og SFO skal være karakteriseret ved:

  • Et anerkendende menneskesyn

Det betyder, at vi alle skal behandle hinanden på en positiv og venlig måde.

  • Respekt for forskellighed indenfor fællesskabets rammer og helhed

Det betyder, at man skal respekter, at andre ser anderledes ud og tænker anderledes, men ens adfærd skal også holdes inden for de almindelige rammer for god adfærd. Man har krav på at blive respekteret for sin forskellighed, men man skal også have forståelse for helhedens interesser.

  • Engagement omkring høj faglighed og gode sociale relationer

Det betyder, at vi alle skal have fokus på god faglig læring, og man skal vægte gode relationer mellem alle højt.

  • Tryghed, åbenhed og medansvarlighed i skolens hverdag

Det betyder, at alle trygt skal kunne komme i skole og SFO i tillid til, at problemer løses i åbenhed i en atmosfære, hvor man er ansvarlig for egne handlinger og tager medansvar i forhold til fællesskabet. Der skal være en klar nul-tolerance i forhold til mobning, og der skal straks reageres på ethvert tegn på mobning.

  • Respekt for natur, kultur, miljø og resurser

Det betyder, at naturen indgår i mange sammenhænge, og det at passe på naturen bliver indlysende. Man viser i praksis i hverdagen hvordan man skåner miljøet, værner om resurserne og respekterer at vi kulturelt kan være meget forskellige. Fremmede behandles med respekt for deres kultur, uden at vi pålægger os selv et kulturskifte.

  • Godt samarbejde med alle skolens interessenter

Det betyder, at vi i skole og SFO altid er åbne for evt. samarbejde med de parter, der omgiver os.